Om Högsjö Gård


OM GÅRDEN


Idag drivs Högsjö Gård i privat regi av familjen Carl von Mecklenburg. Gården, som har en mer än 500 år gammal historia, omfattar ca 850 hektar varav 100 hektar åker-och betesmark. Några av sevärdheterna på gården inkluderar en av Sveriges få kvarvarande fatburar samt ett kapell med anor från 1700-talet.

ANOR FRÅN 1300-TALET


Högsjö gård nämns första gången i skrift under sista hälften av 1300-talet då riddaren och riksrådet Ulf Jonson af Ervalla var ägare. Bland tidigare ägarna kan även nämnas Friherre Claes Rålamb som gifte sig till Högsjö 1648 när han äktade Anna Stålarm.1657 sändes han som konungens sändebud till Turkiet. Det var under denna resa som han fick den guldbrokad som han lät sy upp till en mässhake som har funnits på Högsjö gård fram till för några år. Numera finns den på Nationalmuseum.

RÅLAMB OCH EBERSTEIN


I och med Claes Rålambs giftermål så övergick Högsjö Gård till den Rålambska ätten som kom att äga Högsjö i nästan ett och ett halft sekel. De var en mycket förmögen familj som ägde ett flertal gods, bland annat Bystad, Nynäs, Segersjö och Björkvik i Östergötland. En senare Rålamb var Claes Gustav Rålamb, född 1705 och gift 1747 med Christina Sophia Sack. De lämnade Högsjö till sina tre barn som sålde godset till brukspatron Christian Eberstein 1782 för 865.000 daler kopparmynt.

VON AKEN


Eberstein hade genom handel och sjöfart skaffat sig en stor förmögenhet under amerikanska frihetskriget. Innan han slutade med denna handel hade han förvärvat betydande fastigheter i Sörmland och Östergötland. Då Eberstein kom från Tyskland tillhörde han den tyska församlingen i Norrköping och var en flitig kyrkogångare. Han uppförde på egen bekostnad ett skolhus, ett nytt pastorsboställe till Hedvigs kyrka som även erhöll ett nytt orgelverk och altertavla.Detta var början till Ebersteinska skolan i Norrköping. Eberstein var gift tre gånger varav den andra gången med Maria Carolina von Aken och den sista med Hedvig Carolina Burén. Den sistnämnda överlevde sin man och gifte om sig med Göran af Segerström 1818. Till detta bröllop målades kapellet om invändigt med draperimålningar, vilket också var den senaste gången det målades om.

VON MECKLENBURG


Vid Hedvig Carolina Buréns död 1827 gick Högsjö Gård till Ebersteins syskonbarn Beata Maria Eberstein samt Maria Carolina Nordstedt som var gift med Brukspatron Fredrik Ulrik von Aken.De senare två köpte den andra systerns del av gården och startade Högsjö Bruks skola.Efter deras död ärvde Frans Gustav von Aken Högsjö Gård och efter honom hans dotter Sigrid Maria von Aken. Hon föddes 1852 och gifte sig med friherre Axel von Mecklenburg 1871. Sedan dess har Högsjö Gård ägts av släkten von Mecklenburg.


På en karta från 1685 syns redan då två stycken tvåvåningsflyglar varav den ena utgjorde kapell. Gårdens huvudbyggnad uppfördes 1731-33 av friherre Claes Rålamb och byggdes om av Frans von Aken 1863 som anlitade slottsakitekten Axel Nyström för att göra om- och tillbyggnad.